Uwaga szkolenie !!!

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

UWAGA SZKOLENIE !!!

Fundacja ReStart, "Akademia Bliżej" Szkolenia-Coaching-Mediacje oraz Ośrodek Mediacji Fundacja Rozwoju "Synergia" zapraszają osoby chętne do udziału w odpłatym szkoleniu dającym uprawnienia do prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011 w sprawie standartu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne). Szkolenie prowadzi wysokiej klasy specjalistka w obszarze przemocy, współtwórczyni programu "Partner", Pani Agnieszka Rusińska (nota o prowadzącej oraz program szkolenia poniżej).

Termin szkolenia: 16-17.06, 30.06-01.07, 07-08.07.2018

Miejsce szkolenia: Poznań (szczegóły będą przekazane w kontakcie mailowym z osobami zakwalifikowanymi do szkolenia)

Koszt uczestnictwa 900zł (z możliwością płatności w dwóch ratach po 450zł – dane dot. płatności zostaną przekazane mailowo osobom zakwalifikowanym do szkolenia – prosimy nie dokonywać płatności przed potwierdzeniem udziału w szkoleniu.

Osoby chętne do udziału prosimy o przesłanie swoich danych osobowych wraz z numerem telefonu na adres mailowy: kontakt@fundacjarestart.com do dnia 04.06.2018. 
Wszelkie informacje u organizatora – 695 626 730.

NOTA O PROWADZĄCEJ
Agnieszka Rusińska
Współautorka Programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób stosujących przemoc „Partner” opartego na Modelu Duluth. Prowadząca oraz koordynująca Program w zakładach karnych i warunkach wolnościowych od roku 2003. Superwizorka, wykładowczyni, trenerka prowadząca szkolenia o charakterze warsztatowym oraz wykładowym. Członkini Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rodzinie przy Dyrektorze Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (lata 2010-2013). Członkini Kapituły przyznawania Certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Laureatka wyróżnienia „Złoty Telefon” przyznawanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej (2008 r.)
Certyfikaty
– Certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Nr. 15).
– Certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Nr. 102).

PROGRAM SZKOLENIA
Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami mikro edukacji. Opracowane zostało w oparciu o Program Edukacyjno-Korekcyjny „Partner” oraz wzbogacone o metody zaczerpnięte z terapii systemowej, focusingu relacji wewnętrznych oraz arteterapii.

1. Charakterystyka osoby stosującej przemoc ze szczególnym uwzględnieniem różnic płciowych
• przemoc i agresja mężczyzn
mężczyźni stosujący przemoc jako taktykę, której celem jest zdobycie władzy i kontroli w związku, zachowania agresywne u mężczyzn uzależnionych;
• przemoc i agresja kobiet
kobiety stosujące przemoc jako taktykę, której celem jest zdobycie władzy i kontroli w związku, zachowania agresywne u kobiet współuzależnionych
• zachowania agresywne jako fałszywa strategia obronna u ofiar przemocy domowej
odwet i zemsta, agresja kobiet –opiekunek
2. Przemoc w ujęciu systemowym
• systemy rodzinne
• systemy dużych grup społecznych
3. Problematyka władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich 
• negatywne normy i wzorce kulturowe wykorzystywane do wspierania postaw dominacji, władzy
i kontroli; społeczno-kulturowe źródła stereotypów i okoliczności towarzyszące przemocy
4. Określenie celów podejmowanych interwencji i poznanie podstawowych metod motywowania sprawcy do podjęcia terapii i zmiany zachowań przemocowych
• założenia, cele i struktura programu "Partner"; metody i techniki pacy wykorzystywane 
w programie, praktyczne umiejętności w realizacji programu;
• cykl przemocy; ukazanie cykliczności przemocy; zachowania charakterystyczne dla sprawców i ofiar; jak przerwać cykl przemocy;
• kwestionariusz historii przemocy; prezentacja autodiagnozy zachowań przemocowych dokonywanej przez sprawców;
• metody i techniki pozwalające na uniknięcie agresywnego zachowania;
• stop – przerwa, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, Indywidualny Plan Bezpieczeństwa; planowanie i rozwijanie samokontroli;
5. Założenia, cele i struktura programu "Partner". Metody i techniki pacy wykorzystywane w programie, praktyczne umiejętności w realizacji programu.
• przemoc fizyczna: analizowanie przemocy fizycznej; przemoc jako taktyka kontroli; definiowanie niezastraszającego zachowania;
• przemoc emocjonalna: analizowanie przemocy emocjonalnej; definiowanie szacunku i zaufania; szczerość i odpowiedzialność; definiowanie szczerości i odpowiedzialności; analizowanie zaprzeczania, pomniejszania, obwiniania i minimalizowania;
• przemoc seksualna: analizowanie przemocy seksualnej, rozpoznawanie poniżających i nieakceptowanych przez partnerkę zachowań seksualnych; definiowanie szacunku seksualnego; intymność i miłość;
• przemoc ekonomiczna: analizowanie przemocy ekonomicznej; partnerstwo ekonomiczne; wykorzystywanie dzieci a odpowiedzialne rodzicielstwo; używanie dzieci jako taktyka kontroli; przemoc wobec dzieci; modelowanie pozytywnych umiejętności rodzicielskich;
6. Założenia, cele i struktura programu "Partner". Metody i techniki pacy wykorzystywane programie, praktyczne umiejętności w realizacji programu.
• partnerstwo a męskie przywileje: kształtowanie postaw partnerskich; równość w podziale praw i obowiązków;
• negocjacje: różnica pomiędzy negocjacją a dyskusją, zasady negocjacji; co może być przedmiotem negocjacji a co nie;
• zasady sprawiedliwej kłótni czyli jak zostać przyjaciółmi gdy się nie zgadzamy: zachowania sprawiedliwe i zachowania niesprawiedliwe; zasady zdrowego rozwiązywania sporów; właściwe zachowanie w czasie sporu; 
• asertywność: kryteria różnicujące człowieka uległego, agresywnego, asertywnego; lista praw asertywnych; 
• odpowiedzialność za popełnione czyny przemocowe: omówienie sposobów wypierania; co to znaczy być odpowiedzialnym; akceptacja osobistej odpowiedzialności za czyny;
7. Wsparcie superwizyjne
• rozpoznanie i ujawnienie obszarów satysfakcji zawodowej związanych z pracą z osobami stosującymi przemoc, podtrzymanie motywacji do pracy z trudnym klientem i umiejętności dbania o siebie w relacji;