Konferencja Media Kultura Etyka

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

konfer

20 listopada 2013 roku byliśmy jedną z jednostek organizacyjnych konferencji Media Kultura Etyka.
Konferencja MKE organizowana jest w Gnieźnie po raz 4 przez Zakład Teorii Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w Poznaniu a w tym roku również współorganizowana przez Fundację ReStart.

 

Corocznym celem jest unaocznienie problemów natury humanistycznej w kontekście mediów i nie zawsze prohumanistycznie nastawionej współczesności.
Cytując głównego organizatora:
"Celem konferencji w roku 2013 – jest zwrócenie uwagi na przydatność humanistyki w społeczeństwie informacyjnym, na jej niezbędność w zglobalizowanym świecie funkcjonującym w warunkach dominacji kultury masowej, podlegającym (jak większość obecnie dziedzin życia), surowym kryteriom opłacalności. Zadaniem konferencji jest wskazanie wyższych, poza-biznesowych celów i funkcji nauki, których niebagatelna społeczna przydatność w żadnym wypadku nie może być określana czysto ekonomiczną miarą. Humanistyka jest niezbędnym pierwiastkiem refleksyjnym każdego społeczeństwa, swego rodzaju bezpiecznikiem chroniącym ludzkość przed wielowymiarowymi zagrożeniami, których źródłem najczęściej jest sam człowiek (doskonały przykład stanowią tutaj wszelkiego rodzaju autorytaryzmy)."

odnośnik linkowy: http://ike.amu.edu.pl/index.php/ds-material-komunikaty/38-strona-glowna-ike/gl-aktualnosci/237-kultura-media-etyka-2013