“Mój Wybór” to nie jest pusty slogan!

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

Pracując z ludźmi zauważamy, że sięganie po środki odurzające rzadko jest kierowane tylko przez ciekawość. A przynajmniej rzadziej wtedy przeradza się w uzależnienia. Powodem tego, dlaczego dążymy do wyniszczających nas sytuacji, jest zwykle brak umiejętności poradzenia sobie z trudami dnia codziennego. Doświadczenia i nazwania emocji, odreagowania ich, zrozumienia ich przyczyn.  Często ciężko nam wytrzymać z samym sobą. 

Posiadając tę wiedzę wyszliśmy naprzeciw trudnościom w życiu młodzieży. Spotykaliśmy się na warsztatach, zachęcaliśmy do pracy nad tworzeniem kampanii profilaktycznych, by ostatecznie przedstawić młodym dorosłym tematykę webinariów, która mówi o ich rzeczywistości. 

Oparliśmy nasze działania o połączenie podejścia interdyscyplinarnego (idea zaczerpnięta została z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie) z realizacją pracy poprzez wprowadzenie zasady partycypacji społecznej (w rozumieniu podejmowania pracy socjalnej metodą środowiskową). W ten fachowy sposób mówimy o tym, żeby dorośli wspierali młodzież, a ta realizowała swoje inicjatywy oddolne – tworzyła kampanie profilaktyczne. Młodzież niejako podejmowała inicjatywy naprawcze na własną rzecz. 

Całość współfinansowana ze środków budżetowych miasta Poznania.