Celem Fundacji ReStart  jest niesienie pomocy dzieciakom, dorosłym, rodzinom, z różnych przyczyn niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów. Staramy się wspierać w ludziach to co najlepsze, pracować nad rozwojem potencjałów, oferujemy narzędzia zwiększające motywację do zmiany, przy jednoczesnym wspieraniu samodzielności.

Misja:

Jesteśmy grupą ludzi, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok drugiego człowieka,  ukierunkowanymi na  wspieranie i rozwijanie  zasobów społeczności lokalnych, nie zapominając przy tym o ich potrzebach indywidualnych . Wspieramy innych w dążeniu do lepszego jutra. Najwyższą wartością w naszym działaniu jest człowiek oraz satysfakcja z towarzyszeniu mu w obranej przez niego drodze.  Nasze cele osiągamy w oparciu o wizję współpracy, proces zmian kreujemy razem, tak aby nikt nie czuł się wykluczony społecznie.

Obszary działań:

– Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

– Aktywizowanie społeczności lokalnych

– Wspieranie rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia.