Nasze działania skierowane są między innymi do:

–  dzieci – dla których tworzymy bogatą ofertę zajęć warsztatowych, uczących komunikacji, ogólno rozumianych umiejętności społecznych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, asertywności, także w kontekście uzależnień, kreatywnego myślenia;

– rodziców, opiekunów – konsultacje indywidualne lub grupowe podnoszące kompetencje wychowawcze, radość z wzajemnego budowania więzi;

– osób doznających przemocy – indywidualna i grupowa praca z osobami doświadczającymi przemocy oraz ich rodzinami;

– profesjonalistów społecznych – warsztaty, szkolenia, konferencje z zakresu pracy z ludźmi, komunikacji, umiejętności miękkich, rozwoju empatii, itp.;

– osób dorosłych lub dorastających – warsztaty dotykające samorozwoju na różnych płaszczyznach.

Udzielamy wsparcia poprzez wszelkie działania terapeutyczne, rozwijające, niosące radość.
Współpracujemy z różnego typu organizacjami społecznymi.