drabina

Projekt „Drabina Do Zielonych Gwiazd” jest skierowany do grupy dzieci  z terenu dzielnicy Wilda w Poznaniu. Trwa od czerwca do listopada 2014

Fundacja ReStart przystąpiła do niego wraz z  Grupą Aktywnych Awangarda 

W trakcie realizacji projektu dzieci będą uczestniczyły w zajęciach psychologicznych, warsztatach z ochrony środowiska, alternatywnych form spędzania czasu wolnego, elementów pierwszej pomocy, zapoznają się z podstawami survivalu.

Proponowane przez nas działania mają charakter oddziaływań profilaktycznych, jak również socjoterapeutycznych – aktywne działanie, poza „zwyczajowym” kręgiem socjoterapeutycznym, ma na celu korygowanie na bieżąco treści urazowych dzieci, dawać jednocześnie możliwość dokonania weryfikacji własnych sądów o rzeczywistości w działaniu.

Zaangażowanie Stowarzyszenia Grupy Aktywnych Awangarda w realizację założeń projektu pozwoli na wzmocnienie możliwości indywidualnego przekraczania własnych zahamowani i ograniczeń w sposób bezpieczny i kontrolowany, a jednocześnie angażować własną świadomość i aktywność do samorozwoju. Zwiększy decyzyjność i da alternatywę do znanego dotychczas wewnętrznego świata, do którego dzieci wycofują się w trudnych sytuacjach.

Proponowany rajd samochodami patrolowymi ma charakter atrakcji i czynnika motywującego do zwiększania swojej aktywności na rzecz społeczności i środowiska.

Projekt jest współfinansowany ze środków przekazanych z Funduszu Inicjatym Obywatelskich oraz przez Wojewodę Wielkopolskiego.