joga1

W okresie od października do grudnia 2014 roku proponujemy seniorom z Jeżyc udział w zajęciach z jogi. W ramach 14 półtoragodzinnych zajęć z jogi ukierunkowujemy osoby w wieku senioralnym z dzielnicy Jeżyce na poprawienie sprawności ruchowej, wzmocnienie kręgosłupa i dodatkowo proponujemy ćwiczenia na wzmocnienie mięśni dna miednicy, tak potrzebnych w starszym wieku.

Intensywność ćwiczeń dobierana jest do poziomu wiekowego uczestników.

Zajęcia jogi zawsze kończą się relaksem.

Osoby starsze często rezygnują, bądź nie wdrażają się w zajęcia związane z aktywnością fizyczną. Naszym celem jest zachęcić ich do aktywnego spędzania czasu, poprawiania swojego zdrowia i kondycji. Zajęcia odbywają się w Studio Jogi Yam. Miejsce to jest specjalnie wybrane z uwagi na kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zaję dla seniorów.

Grupa docelowa odbiorców: 15 osób w wieku 60+ z dzielnicy Jeżyce w Poznaniu

Cel główny: Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej 15 osób w wieku 60 +  z dzielnicy Jeżyce w Poznaniu

Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez

– poprawę kondycji fizycznej

– poprawę ogólnego stanu zdrowia – w tym wzmocnienie mięśni dna miednicy, wzmocnienie kręgosłupa

– zwiększenie ilości miejsc do miejsca spotkań osób w wieku senioralnym

– poprawę samopoczucia i wyciszenie

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy:)

Projekt jest finansowany przez Urząd Miasta Poznania.