puszcza

Od stycznia 2014 roku mamy zaszczyt objąć wsparciem działania świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie. Jest to specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Ważnym elementem naszych wspólnych działań jest całościowe ujęcie rodziny, dlatego w projekcie przewidziane zostało również prowadzenie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy.

oferta skierowana do:

dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa oraz gimnazjum):

– pragnących poznawać i rozwijać swoje mocne strony
– chcą zwiększyć swoją koncentrację oraz motywację do nauki
– mają kłopoty w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi
– przeżywają trudności wieku dorastania
– pragną umiejętnie radzić sobie z emocjami

rodziców i opiekunów:

– chcących nauczyć się skutecznych sposobów porozumiewania się z dzieckiem
– potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych