KNP

Cel główny projektu
1. Wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole poprzez zorganizowanie przestrzeni dla wspólnych spotkań i pobudzania kreatywności


Cele szczegółowe projektu:
1. Integracja społeczności z rejonu osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole
2. Wzmacnianie potrzeby wspólnego spędzania czasu poprzez organizację spotkań
3. Budowanie poczucia przynależności lokalnej
4. Zwiększanie poziomu wiedzy o historii lokalnej
5. Pobudzanie do aktywizowania się na rzecz innych mieszkańców
6. Zwiększenie ilości ofert kulturalnych na rzecz mieszkańców zamieszkujących poza terenem centrum miasta
7. Stworzenie książki/broszury dotyczącej dnia dzisiejszego i historii rejonu Kobylepole
8. Minimalizowanie w mieszkańcach osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole poczucia bycia na uboczu życia kulturalnego w mieście Poznań

Projekt współfinansowany ze środków budżetowych miasta Poznania.