change

 

Działania projektowe realizowane były poprzez:

– konsultacje indywidualne – siedziba Szkoły odstawowej nr 82 w Poznaniu ul. Krakowska 10

– grupa dla rodziców – siedziba Szkoły odstawowej nr 82 w Poznaniu ul. Krakowska 10

– grupa dla kobiet – Fundacja Dziecko w Centrum przy Ośrodku Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem ul. Zeylanda 9

– grupa dla mężczyzn – siedziba Zespołu Specjalistycznego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu lub
w Fundacji Dziecko w Centrum przy Ośrodku Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem ul. Zeylanda 9.

 

Projekt współfinansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.