ŹRÓDŁA WEWNĘTRZNEJ MOCY

Doskonale wiemy, że mimo wielu trudności, życie nie jest pasmem udręki, i nie składa się w jeden wielki problem. Poza tym co nas przytłacza bywają chwile, gdy słońce świeci nam nad głową, lub przynajmniej deszcz nie siecze nam w twarz.

Chcemy pomóc Wam jak odkryć w sobie to, co powoduje, że nie dajemy się zdominować trudnościom dnia codziennego. Przyświeca nam głębokie przekonanie, że każdy z nas ma w sobie wystarczająco dużo umiejętności, siły i determinacji, by przy niewielkim wsparciu pomóc sobie samemu.

Z tego też powodu powstał nasz projekt „Źródła Wewnętrznej Mocy”. W ramach naszych działań udzielamy poradnictwa i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w zakresie wsparcia i terapii psychologicznej, poradnictwa specjalistycznego, w tym też prawnego. Prowadzimy grupy dla kobiet doświadczających przemocy. Nadto podjęliśmy się jeszcze próby zmiany nastawienia społeczeństwa do sytuacji osób doświadczających przemocy.

Na naszym kanale  Youtube znajdziecie również tematyczne webinaria w temacie szeroko rozumianej profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zapraszamy!

Całość współfinansowana ze środków budżetowych miasta Poznania.

 PRZEMOC WOBEC MĘŻCZYZN

Przemoc jest zjawiskiem występującym niezależnie od płci, wykształcenia, wieku, statusu społecznego czy majątkowego. Przemocy doświadczają  zarówno dzieci jak i dorośli, kobiety i mężczyźni. Dlaczego jednak w statystykach mężczyźni stanowią zdecydowaną mniejszość? Czy to stan faktyczny? Czym się charakteryzuje przemoc wobec mężczyzny, dlaczego statystycznie jest jej mniej? Porozmawiajmy o temacie “tabu”….żeby lepiej zrozumieć i właściwie wspomóc. 

Prelegent: Agnieszka Kaczmarek

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. Pedagog,  pracownik socjalny z 16letnim stażem, coach, trener. Zawodowo skupiona na pracy z drugim człowiekiem, w kryzysie i z wieloproblemowością. Od kilku lat pracuję metodą indywidualnego przypadku, skoncentrowaną na rozwiązaniach w różnorakich obszarach problemów społecznych, od trzech lat skupiona w obszarze pracy związanym z przemocą w rodzinie. Ukończyła szereg kursów i szkoleń pogłębiających wiedzę w dziedzinach swojej pracy. Mieszka w Poznaniu.

BUDOWANIE NIEKRZYWDZĄCYCH RELACJI W WYCHOWANIU DZIECKA

Nie żyjemy na bezludnej wyspie. Żyjemy w swoich rodzinach i często mówimy, że rodziny się nie wybiera. Konotacja takiego powiedzenia jest bardzo nieprzyjemna, jakby powiedzieć: „no trudno, przyszło mi z nimi żyć!”. Zapraszam do tego, by porozmawiać o tym, jak budować relacje ze swoimi dziećmi, b wzrastało w poczuciu szacunku, miłości i akceptacji. By mogły one ostatecznie powiedzieć: „Dobrze trafiłam/łem!”

Prelegent: Agnieszka Kaczmarek

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. Pedagog,  pracownik socjalny z 16letnim stażem, coach, trener. Zawodowo skupiona na pracy z drugim człowiekiem, w kryzysie i z wieloproblemowością. Od kilku lat pracuję metodą indywidualnego przypadku, skoncentrowaną na rozwiązaniach w różnorakich obszarach problemów społecznych, od trzech lat skupiona w obszarze pracy związanym z przemocą w rodzinie. Ukończyła szereg kursów i szkoleń pogłębiających wiedzę w dziedzinach swojej pracy. Mieszka w Poznaniu.

W ŚWIECIE EMOCJI

Czasem bardzo trudno spotkać się ze sobą. Ze sobą najtrudniej. Innych mogę oszukać, pokazać im kogoś, kogo chcą widzieć. Spotkanie ze sobą wymaga ode mnie kontaktu z moimi emocjami. Czasem głębię się w nich. Bo po co mi smutek? I co zrobić w wszechogarniającą złością? Czemu nie doświadczam radości tyle, ile bym chciałą?

Też tak macie? Zapraszam, posłuchajcie co się dzieje w świecie emocji…

Prelegent: Joanna Pijacka

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna i resocjalizacja. Dodatkowo po szkoleniach z Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Szkole Dla Rodziców. Na co dzień pracuje w charakterze pracownika socjalnego, mediatora, coacha oraz trenera. Akredytowany Trener, Trener Mediacji i Egzaminator w systemie VCC. W codziennej pracy zajmuje się wsparciem osób, które doświadczają przemocy domowej. Jest osobą, której motto życiowe brzmi: “zmiana jest szansą na lepsze życie”. Uwielbia prace z ludźmi i wśród ludzi. Prywatnie uwielbia upajać się różnorodną literaturą, relaksuje się przy pracach plastycznych.

ZNACZENIE ROZPADU RODZINY DLA ROZWOJU DZIECKA

Dorosły człowieku…. Czy łatwo Tobie lawirować w tematyce rozwodu? Czy własnego, u kogoś bliskiego czy chociaż znajomego? Czy rozumiesz ten zamęt emocjonalny? Nastawienie stron do siebie? Podejmowane taktyki?

Ja też nie rozumiem. Wiem co widzę, ale nie rozumiem. Jesteśmy dorośli, rozumni i potrafimy analizować. A co ma począć dziecko?

Prelegent: Joanna Pijacka

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna i resocjalizacja. Dodatkowo po szkoleniach z Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Szkole Dla Rodziców. Na co dzień pracuje w charakterze pracownika socjalnego, mediatora, coacha oraz trenera. Akredytowany Trener, Trener Mediacji i Egzaminator w systemie VCC. W codziennej pracy zajmuje się wsparciem osób, które doświadczają przemocy domowej. Jest osobą, której motto życiowe brzmi: “zmiana jest szansą na lepsze życie”. Uwielbia prace z ludźmi i wśród ludzi. Prywatnie uwielbia upajać się różnorodną literaturą, relaksuje się przy pracach plastycznych.

MEDIACJA I PLAN WYCHOWAWCZY

Prowadzenie mediacji w obszarze wypracowania planu wychowawczego jest bardzo konstruktywnym sposobem w uregulowaniu kwestii związanych z dziećmi. Dobrze przygotowany plan wychowawczy jest w stanie zabezpieczyć i przewidzieć wiele z sytuacji, które mogłyby stać się zarzewiem konfliktu w przyszłości.
Podjęcie przez rodziców decyzji o rozstaniu już samo w sobie jest trudnym doświadczeniem dla dziecka, jednak dojrzałe podejście rodziców, ich współpraca i określenie planu wychowawczego może pomóc dziecku w powrocie do równowagi wewnętrznej. Posłuchajcie o tym.

Prelegent: Dr Joanna Rajewska de Mezer

Prawnik, radca prawny, wykładowca akademicki, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, certyfikowany mediator. Długoletni współpracownik podmiotów pomocy społecznej w zakresie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i specjalistycznego poradnictwa prawnego. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji, organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, gerontologii, organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Członek Polskiego Centrum Mediacji Odział w Poznaniu. W sferze moich zainteresowań naukowych znajduje się problematyka poradnictwa prawnego, aktywizacji w działaniach podmiotów pomocy społecznej, podstaw prawnych i pedagogicznych resocjalizacji i readaptacji społecznej osób opuszczających instytucje o charakterze totalnym oraz wykorzystanie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku rodzinnym i szkolnym.

SEKSUALNOŚĆ PARY

Seksualność w związku jest i powinna być tą sferą, która związek scala, pogłębia, czyni go unikatowym dla pary, daje poczucie przynależności, więzi, spełnienia. Pragnienie, pożądanie, dotyk, czułość, akt sprawiają, że zbliżamy się do siebie, mamy poczucie wyjątkowości, bliskości i szczęścia. Ale nie zawsze tak jest … Bywa, że seks staje się narzędziem przemocy emocjonalnej, fizycznej, a nam trudno jest taką przemoc rozpoznać. Bo przecież się kochamy, jesteśmy żoną, mężem, partnerką, partnerem. I mimo, że seks przestaje nam się kojarzyć z bliskością, przyjemnością i szczęściem, a wręcz powoduje cierpienie lub poczucie winy, nie umiemy rozpoznać, odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę dzieje się między nami. Zapraszam na wykład. Może po nim łatwiej będzie taką odpowiedź odnaleźć.

Prelegent: Anna Samela

Absolwentka psychologii specjalność: kliniczna oraz seksuologia. Certyfikat terapeuty uzyskała w berlińskim Instytucie Miltona Eriksona. Prowadzi gabinet poradnictwa i terapii indywidualnej – psychologicznej i seksuologicznej dla dorosłych oraz poradnictwa i terapii dla par. Prowadzi treningi, warsztaty oraz szkolenia dla personelu medycznego, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz rodziców z zakresu zdrowia psychicznego i seksualnego dorosłych, dzieci i młodzieży. Przez ponad 12 lat była asystentem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich kierunków. Aktualnie prowadzi zajęcia dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu Komunikacji z pacjentem, Seksuologii, Psychologii dzieci i młodzieży, Psychologii klinicznej i Psychologii zdrowia na kilku uczelniach.