20150213_184328

Podwórkowy Klub Talentów to nie tylko projekt, to szansa na zmianę świadomości, negatywnych zachowań, ale przede wszystkim może on dać szanse na lepszy start w życiu dorosłym pełnym pasji i nadziei, że marzenia czasem się spełniają. Odbiorcami naszego projektu są głównie dzieci i młodzież spędzający swój wolny czas poza obszarami zorganizowanych zajęć instytucjonalnych.  Zapraszamy zatem chętnych z rejonów ul. Fabrycznej (i okolice) oraz ul. Nadolnik (i okolice) do dołaczenia do Naszej grupy. Proponujemy działania  z zakresu:

  • Uczestnictwa w spotkaniach streetworkera, podczas, których odbędą się pogadanki profilaktyczne, rozmowy o potrzebach, które w ramach możliwości będę zaspakajane podczas tych spotkań, spacery, pogadanki na temat sytuacji obecnej dzieci, gry uliczne itp.
  • Uczestnictwa w zajęciach podwórkowych o charakterze artystycznym i ruchowym rozwijającym talenty
  • Uczestnictwa w wyjściach integracyjnych do kina, na basen, lody, pizzę itp.
  • Uczestnictwa i organizacji inicjatywy AKCJA – REAKCJA
  • Uczestnictwa i organizacji wigilii dla rodzin i sąsiadów
  • Uczestnictwa w warsztatach z fotografii oraz dziennikarstw

Wszystkich chętnych "nudzących się" z okolic ul. Fabrycznej i ul. Nadolnik, szukających atrakcji i zajęcia w wolnym czasie, poganiających nieskończenie długie popołudnia i szukających odskoczni od szarej codzienności, zapraszamy do Nas. Udział w zajęciach jest bezpłatny a nowe doświadczenie bezcenne:) Organizowane zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia.

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania.