crayons-1445057_640

 

W trakcie realizacji projektu uczestnicy mogli skorzystać z:
– warsztatów plastycznych
Tematyka spotkań w luźniej formie powiązana była z zagadnieniami związanymi z profilaktyką jak np.: wolność wyboru, zagrożenie, świadomość, itp. Uczestnicy tworzyli prace wielkoformatowe, co wymagało współpracy, kooperacji i angażowania we wspólne przedsięwzięcie. Uczestnicy korzystali z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów – takich jak np. cerata, prześcieradła, wełna i sznurki, papier toaletowy, płyty cd, strzykawki, itp.
– wyjść rekreacyjnych
Wyjścia miały charakter swoistej formy nagrodzenia uczestników za udział w przedsięwzięciu i nierozerwalnie były związane z realizowaniem założeń socjoterapeutycznych. 
– wystawy prac
Ekspozycja prac odbyła się w siedzibie SP nr 55.  Wystawa miała charakter nieformalny, jednak zawierała informację o tematyce pracy i jej twórcach.

Projekt współfinansowany ze środkó budżetowych Miasta Poznania.