Wyniki konkursu “Dla Siebie i Innych”

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

Przedstawiamy Państwu ostateczne projekty mieszkańców, które zrealizujemy w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych kobylepole:)
Działania z dofinansowaniem:

1. Pani Małgorzata i Pani Violetta z os. Przemysława – koszt
ok. 700zł
wykonanie i zainstalowanie w obszarach zieleni tabliczek nawołujących do sprzątania po zwierzętach.

2. Pani Hanna z ul. Dzieci Wrzesińskich – koszt ok. 1000zł
postawienie ławek i kosza na śmieci w okolicy Cybiny.

3. Pan Krzysztof z ul. Żelaznej – koszt ok. 1000zł
Zainstalowanie tablic informacyjnych pomiędzy ul. Żelazną i os. Przemysława oraz w części domków jednorodzinnych.

4. Pani Marta z ul. Żelaznej – koszt ok. 1000zł
Postawienie śmietników przy chodnikach na terenie ulicy Żelaznej oraz os. Przemysława.

5. Pani Zofia z ul. Borsuczej – koszt ok. 600zł
Stworzenie platformy internetowej do wymiany informacji na temat usług na terenie Kobylepole.

6. Pan Miłosz z ul. Folwarcznej – koszt ok. 700zł
Wymalowanie płotu w Szkole Podstawowej nr 55 przy czynnym udziale mieszkańców.

Podane powyżej koszty są kosztami szacunkowymi. Pełne i faktyczne koszt podamy przy realizacji zawnioskowanych działań.

Z uwagi na fakt, iż niektóre inicjatywy przekroczyły kwotę 1000zł nie jesteśmy w stanie ich zrealizować. Nie mniej jednak dostrzegając potrzeby mieszkańców zobowiązujemy się podjąć działanie, by umożliwić realizację inicjatyw przy wsparciu innych organizacji i instytucji.

1. Pani Hanna ul. Dzieci Wrzesińskich
Schody drewniane nad Cybinę od strony ul. Rysiej i Borsuczej.

Część działań nie wymaga żadnych nakładów finansowych ale też nie leży w naszej gestii. Podejmiemy jednak kontakt z odpowiednimi instytucjami, by zadbać o oczekiwania mieszkańców Naszego wspólnego osiedla:)

1. Pan Konrad ul. Majakowskiego
Zgłoszenie potrzeby postawienia biletomatu przy przystanku ul. Piwna lub os. Przemysława.

2. Pani Monika ul. Sępia
Zgłoszenie do miasta konieczności zainstalowania systemu rowerów miejskich, co umożliwili wycieczki rekreacyjne na terenie Malty lub do Centrum Miasta.

Powyższe inicjatywy są efektem wzięcia przez mieszkańców osiedla Kobylepole udziału w konkursie pn. "Dla Siebie i Innych" w ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych Kobylepole, współfinansowanego z budżetu Miasta Poznania.