Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

wpis w: AKTUALNOŚCI, Uncategorized | 0

Fundacja ReStart w ramach realizowanego projektu „Podwórkowy Klub Talentów”,  współfinansowanego przez Urząd Miasta Poznania

 

Serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie nt.:

 

Komunikacja z trudnym dzieckiem – nastolatkiem z wykorzystaniem elementów metody streetworkingu”

Zakres tematyczny:

1. Jak określać dziecku granice?

2. Jak pomóc dziecku z radzeniem sobie z uczuciami?

3. Jak zachęcać dziecko do współpracy?

4. Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?

5. Jak mądrze chwalić dziecko?

 

Szkolenie odbędzie się 30 marca 2015 (poniedziałek), od godz. 09:00 do 17:00

w Centrum Bukowska mieszczącego się na ul. Bukowskiej 27/29

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pod nr tel. 695 626 730 lub

na adres e-mail kontakt@fundacjarestart.com

(szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu)